Welkom bij onze blogs over alles wat met gezondheid te maken heeft.

Moet ik het contract tekenen of niet?

De zorgverzekeraar stuurt zorgaanbieders een contract en laat hen de keuze om het al dan niet te ondertekenen. Er is geen sprake van overleg en de keuze om het contract te tekenen is definitief.

Niet tekenen

Als de psycholoog ervoor kiest om geen contract te tekenen, zal hij/zij de praktijk voeren volgens de wetten die daarop van toepassing zijn. De psycholoog moet zich houden aan de wettelijke regels zoals bepaald door de NZa en de kwaliteitseisen van de beroepsgroep en de beroepsvereniging. De tarieven voor de zorg worden jaarlijks vastgesteld door de NZA volgens de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG). Het tarief dat door zorgverzekeraars als “marktconform” wordt beschouwd, kan echter verschillen van het WMG- of NZA-tarief. De psycholoog bepaalt de behandelkeuzes en werkinhoud op basis van bestaande behandelprotocollen, maar in overleg met de cliënt. Als contractvrije psycholoog wil hij/zij niet verplicht worden om de inhoud van dossiers of administratie te laten inzien door een verzekeraar, en de privacy van de cliënt wordt gegarandeerd.

Wel tekenen

Als de psycholoog ervoor kiest om wel een contract te tekenen, bepaalt de zorgverzekeraar waar de psycholoog zich aan moet houden. De mate waarin dit gebeurt, verschilt per zorgverzekeraar. De psycholoog is dan gebonden aan het contract en zal minder vrijheid hebben in de keuze en inhoud van behandeling, duur van de behandeling, aantal cliënten dat hij/zij mag zien, tarieven die hij/zij mag vragen, het aantal cliënten dat per jaar mag worden behandeld en de criteria voor toelating of doorverwijzing naar een andere psycholoog. Ook mag de inhoud van de contracten niet gedeeld worden met cliënten.

Minder privacy

De privacy van de cliënt kan ook minder gegarandeerd zijn, omdat de verzekeraar inzage kan eisen in de patiëntenadministratie of het patiëntendossier.

Tarieven en declaratiemethode

Ook kan de verzekeraar de tarieven bepalen en de digitale declaratiemethode voorschrijven. In het geval dat de psycholoog geen contract heeft, mag hij/zij vaak niet digitaal declareren bij de verzekeraar. De psycholoog stuurt in dit geval de factuur naar de cliënt en deze moet de factuur zelf indienen bij de verzekeraar. Indien de cliënt een natura basispolis heeft, krijgt hij/zij niet het volledige bedrag vergoed en moet eventueel het restant zelf betalen, afhankelijk van de hoogte van de vergoeding van de verzekeraar.

Onze missie

Bij BrainArts kiezen we er dus bewust voor om geen contract aan te gaan, ondanks dat dat ons 30% aan inkomsten scheelt. Dit doen we omdat we BrainArts juist begonnen zijn om zorg te kunnen leveren die wel helpt. En omdat we geloven in een wereld waar niet alles om geld draait, maar het menselijke stuk vooropstaat.

Restitutiepolis

Het zou voor ons ontzettend fijn zijn als onze cliënten kiezen voor een restitutie polis, zodat wel alles vergoed wordt. Maar die worden steeds schaarser en duurder. Toch lijkt dit de enige oplossing te zijn om de juiste zorg te kunnen blijven aanbieden. We zullen einde van dit jaar actief gaan vragen aan onze cliënten om hiermee rekening te houden bij het kiezen van hun zorgpolis voor 2024.

Tags

Nog geen reacties

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *